سینی انگلیسی (هات داگ/بیکن/خوراک لوبیا/سیب زمینی/تخم مرغ/قارچ/گوجه)

370 تومان